Аннотированный список видов паразитов европейской корюшки Osmerus eperlanus (L.)

Larisa Anikieva, Evgeny Ieshko, Лариса Васильевна Аникиева, Евгений Павлович Иешко

Аннотация


Обобщены данные по паразитам европейской корюшки, основанные на собственных и литературных материалах, опубликованных в журнальных обзорах, научных публикациях, материалах конференций и диссертациях. В работе использована система паразитических организмов, опубликованная в Каталогах паразитов пресноводных рыб Северной Азии [Пугачев, 2001-2004], учтены новые исследования в области систематики инфузорий и трематод. Остальные группы паразитов рассмотрены в рамках широко применяемых классификаций. Структура вида европейской корюшки и ее экологические формы приняты по классификации Л. С. Берга [1948] и Ю. С. Решетникова [Атлас…, 2003]. В общей сложности в ареале европейской корюшки зарегистрировано 65 видов/таксонов паразитов (Conoidasida - 1, Haplophasea - 2, Ichthiosporea - 1, Myxosporidia - 1, Phyllopharyngea - 1, Oligohymenophorea - 3, Monogenea - 1, Cestoda - 9, Trematoda - 11, Nematoda - 19, Palaeacanthocephala - 7, Hirudinea - 1, Bivalvia - 1, Crustacea - 7). Для каждого вида дана краткая характеристика, указаны встречаемость у отдельных экологических форм корюшки, место и автор находок. В рамках высших таксонов предпринят анализ таксономического разнообразия паразитов европейской корюшки, их зоогеографического районирования и распространения, а также характера специфичности, особенностей морфологии, биологии и экологии.


Ключевые слова


Osmerus eperlanus; европейская корюшка; паразиты; список видов

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Anikieva L. V. Ispol'zovanie gel'mintologicheskikh dannykh pri otsenke sostoyaniya vodoema [Use of helminthological data for assessing water body conditions]. Ekologiya paraziticheskikh organizmov v biogeotsenozakh Severa [Ecology of parasites in biogeocenoses of the North]. Petrozavodsk: KF AN SSSR, 1982. P. 72-83.

Anikieva L. V. Tsestody roda Proteocephalus iz koryushki Osmerus eperlanus [Cestodes Proteocephalus from the smelt Osmerus eperlanus]. Parazitologiya [Parasitology]. 1998. Vol. 32, iss. 2. P. 134-140.

Anikieva L. V., Dorovskikh G. N. Polimorfizm i vnutrividovaya izmenchivost' spetsifichnogo parazita koryushek - cestody Proteocephalus tetrastomus (Rudolphi, 1810) (Cestoda, Proteocephalidea) [Polymorphism and intraspecific variability in the cestode Proteocephalus tetrastomus (Rudolphi, 1810) (Cestoda, Proteocephalidea), a specific parasite of the smelt]. Parazitologiya [Parasitology]. 2009. Vol. 43, iss. 4. P. 309-316.

Anikieva L. V., Ieshko E. P. Mikroevolyutsionnye aspekty morfologicheskoi izmenchivosti i specifichnosti cestod na primere parazita sigovykh ryb tsestody Proteocephalus longicollis (Zeder, 1800) (Proteocephalidae) [Microevolutionary aspects of morphological variability and specificity of cestodes by the example of Proteocephalus longicollis (Zeder, 1800) (Proteocephalidea), a parasite of the Coregonidae]. Parazitologiya [Parasitology]. 2010. Vol. 44, iss. 3. P. 217-225.

Anikieva L. V., Ieshko E. P., Il'mast N. V. Raspredelenie chislennosti i struktura populyatsii Proteocephalus longicollis (Zeder, 1800) (Cestoda: Proteocephalidea) - parazita koryushki i sigovykh ryb [Distribution of the abundance and structure of the population Proteocephalus longicollis (Zeder, 1800) (Cestoda: Proteocephalidea), a parasite of the smelt and Coregonidae]. Parazitologiya [Parasitology]. 2016a. Vol. 50, iss. 4. P. 291-302.

Anikieva L. V., Ieshko E. P., Rumyantsev E. A. Ekologicheskii analiz gel'mintov ryapushki i koryushki Onezhskogo ozera [Ecological analysis of helminths in the vendace and smelt from Lake Onego]. Trudy Karel'skogo nauchnogo tsentra RAN [Trans. of KarRC of the RAS]. 2016b. No. 4. P. 37-47.

Anikieva L. V., Malakhova R. P., Ieshko E. P. Ekologicheskii analiz parazitov sigovykh ryb [Ecological analysis of parasites of the Coregonidae]. Leningrad: Nauka, 1983. 168 p.

Anikieva L. V., Rumyantsev E. A. Tsestody ryb ozer Karelii [Fish cestodes in lakes of Karelia]. Problemy tsestodologii [Problems of Cestology]. 2005. Iss. III. P. 40-62.

Atlas presnovodnykh ryb Rossii [Atlas of freshwater fish of Russia]. Ed. Yu. S. Reshetnikov. Vol. 1. Second edition. Moscow: Nauka, 2003. 379 p.

Baldanova D. R., Pronin N. M. Skrebni (tip Acanthocephala) Baikala: Morfologiya i ekologiya [Thornyheaded worms (phylum Acanthocephala) of Lake Baikal: morphology and ecology]. Novosibirsk: Nauka, 2001. 158 p.

Barskaya Yu. U., Ieshko E. P., Lebedeva D. I. Parazity lososevidnykh ryb Fennoskandii [Parasites of salmonoids in Fennoscandia]. Petrozavodsk: KarRC of RAS, 2008. 168 p.

Barysheva A. F., Bauer O. N. Parazity ryb Ladozhskogo ozera [Parasites of fish in Lake Ladoga]. Izv. VNIORH [Bull. of the All-Union Sci. Inst. of Lake and River Fishery]. 1957. Vol. 42. P. 175-226.

Berg L. S. Ryby presnykh vod SSSR i sopredel'nykh stran [Fish of freshwater bodies of the USSR and adjacent countries]. Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1948. Pt. 1. 466 p.

Boguckaya N. G., Naseka A. M. Katalog beschelyustnykh i ryb presnykh i solonovatykh vod Rossii s nomenklaturnymi i taksonomicheskimi kommentariyami [A catalogue of jawless animals and fish of freshwater and saltish waters of Russia with classification and taxonomic commentary]. Moscow: Tov-vo nauchn. izd. KMK, 2004. 389 p.

Delyamure S. L., Skryabin A. S., Serdyukov A. M. Osnovy tsestodologii. Difillobotriidy - lentochnye gel'minty cheloveka, mlekopitayushchikh i ptits [Fundamentals of cestology. Tapeworms of the Diphyllobothrium genus in humans, mammals, and birds]. Vol. XI. Moscow: Nauka, 1985. 199 p.

Dorovskikh G. N. Parazity presnovodnykh ryb severo-vostoka Evropeiskoi chasti Rossii (fauna, ekologiya parazitarnykh soobshchestv, zoogeografiya) [Parasites of freshwater fish in the northeast of the European part of Russia (fauna, parasite community ecology, zoogeography)]: DSc (Dr. of Biol.) thesis. St. Petersburg: ZIN RAN, 2002. 760 p.

Ekimova I. V. Materialy po parazitofaune ryb r. Pechory [Materials on the fish parasitofauna of the Pechora river]. Voprosy ikhtiologii [Journal of Ichthyology]. 1962. Vol. 2, iss. 3/24. P. 542-546.

Freze V. I. Proteotsefalyaty - lentochnye gel'minty ryb, amfibii i reptilii [Cestodes Proteocephalata in fish, amphibians, and reptiles]. Moscow; Leningrad: Nauka, 1965. 538 p.

Gichenok L. A. Izmenchivost' i fenotipicheskoe raznoobrazie skrebnya Echinorhynchus gadi (Acanthocephala) iz dvukh vidov belomorskikh ryb [Variability and phenotypic diversity of the thorny-headed worms Echinorhynchus gadi (Acanthocephala) from two species of the White Sea fish]. Zool. zhurn. [Russ. Journal of Zoology]. 1995. Vol. 74, iss. 8. P. 15-26.

Ivanova M. N. Populyatsionnaya izmenchivost' presnovodnykh koryushek [Population variability of the freshwater smelt]. Ed. A. V. Monakov. Rybinsk.: Izd-vo Instituta biologii vnutrennikh vod, 1982. 143 p.

Ieshko E. P., Evseeva N. V., Sterligova O. P. Rol' parazitov ryb v presnovodnykh ekosistemakh na primere parazita koryushki (Osmerus eperlanus) [Role of fish parasites in freshwater ecosystems: case of a parasite of the smelt Osmerus eperlanus]. Parazitologiya [Parasitology]. 2000. Vol. 34, iss. 2. P. 118-123.

Izyumova N. A. Parazitofauna snetka Belogo ozera, Rybinskogo i Uglichskogo vodokhranilishch [Parasitofauna of the European smelt in Lake Beloe, Rybinsk and Uglich reservoirs]. Flora, fauna i mikroorganizmy Volgi [Flora, fauna, and microorganisms of the Volga river]. Rybinsk: IBVV AN SSSR, 1974. P. 286-289.

Karasev A. B., Ponomarev S. V., Eremenko O. S. Parazitofauna evropeiskoi koryushki Osmerus eperlanus nekotorykh izolirovannykh ozernykh populyatsii Severo-Evropeiskoi chasti Rossii [Parasitofauna of the European smelt Osmerus eperlanus of some isolated lake populations in the European North of Russia]. Biologicheskie resursy Belogo morya i vnutrennikh vodoemov Evropeiskogo Severa. Mater. XXVIII mezhdunarodnoi konferentsii 5-8 oktyabrya 2009 g. [Biological Res. of the White Sea and Inland Water Bodies of the European North: Proceed. of the XXVIII Int. Conf. (October 5-8, 2009)]. Petrozavodsk, 2009. P. 266-269.

Khlopina N. P. K voprosu o paraziticheskikh zabolevaniyakh snetkov [On parasitic diseases of the European smelt]. Izv. otd. rybovodstva [Proceed. of the Pisciculture Dep.]. 1920. Vol. 2. P. 92-95.

Klyukanov V. A. Proiskhozhdenie, rasselenie i evolyutsiya koryushkovykh (Osmeridae). Sb. nauch. tr. [The origine, distribution, and evolution of the smelt (Osmeridae): collection of scientific papers]: Osnovy klassifikatsii i filogenii lososevidnykh ryb [Basics of classification and phylogeny of the salmonoids]. Leningrad: ZIN AN SSSR, 1977. P. 13-27.

Kogteva E. P. Parazity ryb Pskovsko-Chudskogo vodoema [Parasites of fish in Lake Pskov-Chudskoye]. Izvestiya VNIORH [Bull. of the All-Union Sci. Inst. of Lake and River Fishery]. Leningrad, 1957. Vol. XLII. P. 243-269.

Kriksunov E. A., Bobyrev A. E., Burmenskii V. A., Pavlov V. N., Il'mast N. V., Sterligova O. P. Balansovaya model' bioticheskogo soobshchestva Syamozera [Balance model of the biotic community of Lake Syamozero]. Petrozavodsk: KarRC of RAS, 2005. 54 p.

Kudryavtseva E. S. Parazitofauna ryb r. Sukhony i Kubenskogo ozera [Parasitofauna of the Sukhona river and Lake Kubenskoye]. Zool. zhurn. [Russ. Journal of Zoology]. 1957. Vol. 36, iss. 9. P. 1292-1304.

Kuperman B. I. Lentochnye chervi roda Triaenophorus - parazity ryb [Tapeworms Triaenophorus as fish parasites]. Leningrad: Nauka, 1973. 208 p.

Kuperman B. I. Ekologicheskii analiz tsestod ryb vodoemov Volgo-Baltiiskoi sistemy (Rybinskoe, Sheksninskoe vodokhranilishcha, Beloe, Onezhskoe, Ladozhskoe ozera) [Ecological analysis of fish cestodes of the Volga-Baltic system (Rybinsk and Sheksna reservoirs, Lakes Beloe, Onego, Ladoga)]. Fiziologiya i parazitologiya presnovodnykh zhivotnykh [Physiology and Parasitology of Freshwater Animals]. Leningrad: Nauka, 1979. P. 133-159.

Lutta A. S. O zarazhenii aral'skogo shipa (Acipenser nudiventris) zhabernym sosal'shchikom Nitzschia sturionis [On the contamination of the Aral thorn sturgeon with Nitzschia sturionis]. Tr. Leningr. obshch. estestvoisp. [Proceed. of the Leningrad Society of Naturalists]. 1941. Vol. 18, iss. 4. P. 40-60.

Mitenev V. K. Parazity presnovodnykh ryb Kol'skogo Severa [Parasites of freshwater fish in the Kola North]. Murmansk: PINRO, 1997.199 p.

Mitinev V. K., Shul'man B. S. Parazity ryb Murmanskoi oblasti. Sistematicheskii katalog [Fish parasites of Murmansk Oblast. A classified catalogue]. Murmansk: PINRO, 1999. 72 p.

Nel'son D. S. Ryby mirovoi fauny [Fish of world fauna]. The 4th rev. Eng. ed. tr. by N. G. Bogutskaya. Eds. A. M. Naseka, A. S. Gerd. Moscow: Knizhnyi dom Librokom, 2009. 880 p.

Opredelitel' parazitov presnovodnykh ryb fauny SSSR [An identification guide of freshwater fish parasites of the fauna of the USSR]. Vol. 1: Paraziticheskie prosteishie [Vol. 1: Protozoan parasites]. Leningrad: Nauka, 1984. 431 p.; Vol. 2: Paraziticheskie mnogokletochnye (1-ya chast') [Vol. 2: Parasitic multicellular (part 1)]. Leningrad: Nauka, 1985. 425 p.; Vol. 3: Paraziticheskie mnogokletochnye (2-ya chast') [Vol. 3: Parasitic multicellular (part 2)]. Leningrad: Nauka, 1987. 583 p.

Petrushevskii Yu. K., Byhovskaya I. E. O rasprostranenii lichinok shirokogo lentetsa v rybah Karelii [On the distribution of broad tapeworm larvae in fish of Karelia]. Tr. Borodinskoi biolog. stantsii [Proceed. of the Borodinskaya biological st.]. Leningrad, 1933. Vol. 6, iss. 2. P. 5-26.

Petrushevskii Yu. K., Byhovskaya-Pavlovskaya I. E. Materialy po parazitologii ryb Karelii. 1. Parazity ryb raiona Konchezera [Materials on parasitology of fish in Karelia. 1. Fish parasites in the vicinity of the settlement of Konchezero]. Tr. Borodinskoi biolog. stantsii [Proceed. of the Borodinskaya biological st.]. Leningrad, 1935. Vol. 8, iss. 1. P. 15-77.

Popov V. N., Fortunato M. E. Geograficheskaya izmenchivost' Corynosoma strumosum (Acanthocephala, Polymorphidae), parazita morskikh mlekopitayushchikh [Geographical variability of Corynosoma strumosum (Acanthocephala, Polymorphidae), a parasite of marine mammals]. Zool. zhurnal [Russ. Journal of Zoology]. 1987. Vol. 66, iss. 1. P. 12-18.

Pugachev O. N. Katalog parazitov presnovodnykh ryb Severnoi Azii. Prosteishie [A catalogue of freshwater fish parasites in Northern Asia. Protozoa]. St. Petersburg: ZIN RAN, 2001. 242 p.

Pugachev O. N. Katalog parazitov presnovodnykh vodoemov Severnoi Azii. Knidarii, monogenei, cestody [A catalogue of parasites of freswater bodies in Northern Asia. Cnidarians, Monogenea, cestodes]. Tr. ZIN RAN [Proceed. of the Zoological Inst. of the RAS]. St. Petersburg, 2002. Vol. 297. 248 p.

Pugachev O. N. Katalog parazitov presnovodnykh vodoemov Severnoi Azii. Trematody [A catalogue of parasites of freswater bodies in Northern Asia. Trematodes]. Tr. ZIN RAN [Proceed. of the Zoological Inst. of the RAS]. St. Petersburg, 2003. Vol. 298. 224 p.

Pugachev O. N. Katalog parazitov presnovodnykh ryb Severnoi Azii. Nematody, skrebni, piyavki, rakoobraznye, kleshchi [A catalogue of freshwater fish parasites in Northern Asia. Nematodes, thorny-headed worms, leeches, crustaceans, ticks]. Tr. ZIN RAN [Proceed. of the Zoological Inst. of the RAS]. St. Petersburg, 2004. Vol. 304. 250 p.

Radchenko N. M. Parazity ryb Belogo ozera [Fish parasites in Lake Beloye]. Vologda: Vologodskii institut razvitiya obrazovaniya, 1999. 170 p.

Radchenko N. M. Parazity ryb ozera Vozhe [Fish parasites in Lake Vozhe]. Vologda: Vologodskii institut razvitiya obrazovaniya, 2002. 200 p.

Reshetnikov Yu. S., Popova O. A., Sterligova O. P. Izmenenie struktury rybnogo naseleniya evtrofiruemogo vodoema [Changes in ichthyofauna of an eutrophicated water body]. Moscow: Nauka, 1982. 234 p.

Rumyancev E. A. Parazity ryb v ozerakh Evropeiskogo Severa [Fish parasites in lakes of the European North]. Petrozavodsk: PetrGU, 2007. 252 p.

Rumyantsev E. A., Ieshko E. P. Parazity ryb vodoemov Karelii. Sistematicheskii katalog [Fish parasites in water bodies of Karelia. A classified catalogue]. Petrozavodsk: KarRC of RAS, 1997. 120 p.

Rumyancev E. A., Permyakov E. V. Parazity ryb Pyaozera [Fish parasites in Lake Pyaozero]. Ekologicheskaya parazitologiya [Ecological Parasitology]. Petrozavodsk: KarRC of RAS, 1994. P. 53-78.

Rumyantsev E. A., Shul'man B. S., Ieshko E. P. Gyrodactylus osmeri (Monogenea) - parazit koryushki (Osmerus eperlanus) [Gyrodactylus osmeri (Monogenea) - a parasite of the smelt (Osmerus eperlanus)]. Parasitologiya [Parasitology]. 1998. Vol. 32, iss. 1. P. 95-96.

Rumyantsev E. A., Shul'man B. S., Ieshko E. P. Parazitofauna ryb Ladozhskogo ozera [Fish parasitofauna of Lake Ladoga]. Ekologo-parazitologicheskie issledovaniya zhivotnykh i rastenii Evropeiskogo severa [Ecological and Parasitological Res. of Animal and Plants in the European North]. Petrozavodsk: KarRC of RAS, 2001. P. 25-29.

Rybak V. F. Formirovanie parazitofauny ryb Vygozerskogo vodokhranilishcha [Formation of fish parasitofauna in Vygozero reservoir]. Ekologiya paraziticheskikh organizmov v biogeotsenozakh Severa [Ecology of Parasites in Biogeocenoses of the North]. Petrozavodsk: Karel. fil. AN SSSR, 1982. P. 59-72.

Sterligova O. P., Keto Y. U., Kaukaranta M. Biologiya koryushki Osmerus eperlanus ozera Vesiyarvi (Finlyandiya) [Biology of the smelt Osmerus eperlanus in Lake Vesijärvi (Finland)]. Vopr. ikhtiol. [Journal of Ichthyology]. 1992. Vol. 32, iss. 3. P. 166-168.

Sterligova O. P., Il'mast N. V. Sostoyanie populyatsii koryushki Osmerus eperlanus Vygozera i Syamozera, sformirovavshikhsya v rezul'tate samorasseleniya [The state of the smelt Osmerus eperlanus populations formed as a result of self distribution in Lakes Vygozero and Syamozero]. Vopr. Ihtiol. [Journal of Ichthyology]. 2012. Vol. 52, iss. 3. P. 358-364.

Sterligova O. P., Il'mast N. V., Savosin D. S. Kruglorotye i ryby presnykh vod Karelii [Cyclostomes and fish of freshwater bodies in Karelia]. Petrozavodsk: KarRC of RAS, 2016. 224 p.

Sterligova O. P., Pavlov V. N., Il'mast N. V., Pavlovskii S. A., Komulainen S. F., Kuchko Ya. A. Ekosistema Syamozera (biologicheskii rezhim, ispol'zovanie) [The ecosystem of Lake Syamozero (biological regime, usage)]. Petrozavodsk: KarRC of RAS, 2002. 119 p.

Shul'man S. S., Shul'man-Al'bova R. E. Parazity ryb Belogo morya [Fish parasites in the White Sea]. Moscow; Leningrad: AN SSSR, 1953. 198 p.

Voronin V. N. Pleistophora ladogensis sp. n. - mikrosporidiya (Protozoa, Mikrosporidia) iz muskulatury nalima Lota lota i koryushki Osmerus eperlanus eperlanus ladogensis [Pleistophora ladogensis sp. n. (Protozoa, Microsporidia) from muscles of Lota lota and Osmerus eperlanus eperlanus ladogensis]. Parazitologiya [Parasitology]. 1978. Vol. 12, iss. 5. P. 453-455.

Voropaeva E. L., Tolstenkov O. O. K izucheniyu parazitofauny ryb oz. Sevan [On the study of fish parasitofauna of Lake Sevan]. Mater. IV Vseros. s'ezda parazitol. o-va RAN [Proceed. of the IV All-Russ. Congress of Parasit. Society of the RAS]. St. Petersburg, 2008. Vol. 1. P. 138-141.

McAllister D. E. A revision of the smelt family Osmeridae, Bull. Nat. Mus. Can., 1963. No. 191. 53 p.

Amin O. M. Classification. In: D. W. T. Crompton and B. B. Nickol (Eds.). Biology of the Acanthocephala. Cambridge University Press, London and New York, 1985. P. 27-72.

Amin O. M. Classification of the Acanthocephala. Folia Parasitologica. 2013. Vol. 60, no. 4. P. 273-305.

Anders K., Möller H. Atlas der Fischkrankheiten im Wattenmeer. Umweltbundesamt Berlin (Scientific Report 102 04 373/1, UBA-FB 91-048). 1991. 112 p.

Anders K., Wiese V. Glochidia of the freshwater mussel, Anadonta anatine, affecting the anadromous European smelt (Osmerus eperlanus) from the Eider estuary< Gemany. Journal of Fish Biology. 1993. Vol. 42. P. 411-419.

Audzijonyté A., Väinölä R. Diversity and distributions of circumpolar freshand brackish-water Mysis (Crustacea: Mysida): descriptions of M. relicta Lovén, 1862, M. salemaai n. sp., M. segerstralei n. sp. and M. diluviana n. sp., based on molecular and morphological characters. Hydrobiologia. 2005. Vol. 544. P. 89-141.

Bylund G. Delimination and characterization of European Diphyllobothrium species. Abo: Akad. Finland, 1975. 116 p.

Gibson D. I., Jones A., Bray A. R. (eds.). Keys to Trematoda. London, 2002. Vol. 1. 228 p.

Gibson D. I., Bray R. A., & Harris E. A. (Compilers)). Host-Parasite Database of the Natural History Museum, London. 2005. URL: http://www.nhm.ac.uk/research- curation/scientific-resources/taxonomy-systematics/ host-parasites/ (accessed: 27.10.2016).

Granath W. O., Gilbert M. A., Wyatt-Pescador E. J. and Vincent E. R. Epizootiology of Myxobolus cerebralis, the causative agent of salmonid whirling disease in the Rock Creek drainage of West-Central Montana. J. Parasitol. 2007. Vol. 93. P. 104-119.

Garaa-Varela M., Nadler S. A. Phylogenetic relationships of Palaeacanthocephala (Acanthocephala) inferred from SSU and LSU rDNA gene sequences. Journal of Parasitology. 2005. Vol. 91, no. 6. P. 1401-1409. doi: 10.1645/GE-523

Hine P., Kennedy C. The population biology of the acanthocephalan Pomphorhynchus laevis (MUller) in the River Avon. J. Fish Biol. 1974. Vol. 6. P. 665-679.

Hanzelova V., Kuchta R., Scholz T., Shinn A. P. Morphometric analisis of four species of Eubothrium (Cestoda: Pseudophyllidea) parasites of salmonid fish: An interspecific and intraspecific comparison. Parasitology International. 2005. No. 54. P. 207-214.

Hartmann F. Untersuchungen zur Biologie, Epidemiologie und Schadwirkung von Anguillicola crassus Kuwahara, Niimi und Itagaki, 1974 (Nematoda), einem blutsaugendem Parasiten in der Schwimmblase des europäischen Aals (Anguilla anguilla). PhD. thesis, University Hamburg, Berichte aus der Biologie, Verlag Shaker (Aachen). 1994. 139 p.

Hoffman G. Parasite of North American Freshwater Fishes. Comstock Publishing Associates, Ithaca. 1999. 539 p.

Jarling C. Beitrag zur Kenntnis der Helminthenfauna des Stintes (Osmerus eperlanus) in der Unterelbe. MSc. thesis, University Hamburg. 1981. 95 p.

Jarling C. On the helminth fauna of the smelt (Osmerus eperlanus) in the Elbe estuary. Archiv fUr Hydrobiologie, Suplement 61 (3). 1982. P. 377-395.

Jones A., Bray A. R., Gibson D. I. (eds.). Keys to Trematoda. London, 2005. Vol. 2. 745 p.

Kahl W. Uber den Befall des Stintes mit Larven des Fadenwurmes Porrocaecum decipiens. Der Fischmarkt. 1936. 7. P. 177-181.

Khalil L. F., Jones A., Bray R. A. (eds.). Keys to Cestode Parasites of Vertebrates. CAB International, Wallingford, United Kingdom, 1994. 751 p.

Kerstan S. L. Der Befall von Fischen aus dem Wattenmeer und dem Nordatlantik 1988-1990 mit Nematodenlarven und eine Bibliographie Uber parasitische Nematoden in Fischen und Seesäugern. PhD. thesis, Berichte aus dem Institut fUr Meereskunde an der Christian-Albrechts-Universität Kiel 219. 1992. 205 p.

Kennedy C. R., Bates R. M., Brown A. F. Discontinuous distributions of the fish acanthocephalans Pomphorhynchus laevis and Acanthocephalus anguillae in Britain and Ireland: an hypothesis. Journal of Fish Biology. 1989. Vol. 34. P. 607-619.

Kesting V. Untersuchungen zur Parasitenfauna von Kleinfischen und Schnecken der Ostseeförde Schlei. M. Sc. thesis, University Hamburg. 1992. 166 p.

Kirjusina M., Vismanis K. Checklist of the parasites of fishes of Latvia. FAO Fisheries technical paper. 2007. 369/3. 106 p.

Kuhn T., Benninghoff K., Horst H., Landry T., Klimpel S. Sealworm Pseudoterranova decipiens s. s. infection of European smelt Osmerus eperlanus in German coastal waters: ecological implications. DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS. Dis Aquat Org. Vol. 2013. 102. P. 217-224. doi: 10.3354/dao02555

Lynn D. H., Small E. B. Phylum Ciliophora. An Illustrated Guide to the Protozoa. Eds. J. J. Lee, P. C. Bradbury, G. F. Leedale. Society of Protozoologists, Lawrence, Kansas, 2002. P. 371-656.

Malmberg G. Salmonid transports, culturing and Gyrodactylus infections in Scandinavia. Parasites of Freshwater Fishes of North-West Europe. Petrozavodsk. 1989. P. 88-104.

Marcogliese D. J. First Report of the Asian Fish Tapeworm in the Great lakes. J. Great Lakes Res. 34. 2008. P. 566-569.

Marre G. Fischereiwissenschaftliche Untersuchungen ïiber die Grundlagen der Stintfischerei im Kurischen Haff. Zeitschr. Fisch. XXXIX. 1931. 443. 512 p.

Molnar K., Szekely Cs. and Perenyi M. Dynamics of Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculoida) infection in eels of Lake Balaton, Hungary. Folia Parasitol. 1994. Vol. 41. P. 193-202.

Möller H. and Klatt S. The role of smelt as transmitter of sealworm Pseudoterranova decipiens in the Elbe estuary. International Council for the Exploration of the Sea C. M. 1988/E:13 Marine Environmental Quality Committee Ref. H+N Session Q.

Möller H., Klatt S. Smelt as host of the sealworm (Pseudoterranova decipiens) in the Elbe estuary. In: Bowen W. D. (ed.). Population biology of sealworm (Pseudoterranova decipiens) in relation to its intermediate and seal hosts. Can. Bull. Fish. Aquat. Sci. 1990. Vol. 22. P. 129-138.

Moravec F. Parasitic nematodes of freshwater fish of Europe. Praha: Academia, 1994. 473 р.

Nellbring S. The Ecology of Smelts (Genus Osmerus). Nordic J. Freshw. Res. 1989. Vol. 65. P. 116-145.

Obiekezie A. I., Lick R., Kerstan S., Möller H. Larval nematodes in stomach wall granulomas of smelt Osmerus eperlanus from the German North Sea coast. Diseases of Aquatic Organisms. 1992. Vol. 12. P. 177-183.

Palm H. W., Klimpel S., Bucher Ch. Checklist of metazoan fish parasites of German coastal waters Berichte aus dem Institut fïir meereskunde an der Christian - Albrechts-Universität Kiel. 1999. No. 307. 155 p. D24105 Kiel. DQsternbrooker Weg 20.

Piasecki W., MacKinnon B. M. Life cycle of a sea louse, Caligus elongatus von Nordmann, 1982 (Copepoda, Siphonostomatoida, Caligidae). Canadian Journal of Zoology. 1995. Vol. 73, no. 1. P. 74-82. doi: 10.1139/ z95-009

Scholz T., Hanzelova V. Tapeworms of the genus Proteocephalus Weinland, 1858 (Cestoda: Proteocephalidae), parasites of fishes in Europe. 1998. 118 p.

Scholz T., Marcogliese D. J., Bourque J.-F., Skerikova A., Dodson J. J. Occurrence of Proteocephalus tetrastomus (Rudolphi, 1810) (Cestoda: Proteocephalidea) in Larval Rainbow Smelt (Osmerus mordax) in North America: Identification of a Potential Pathogen Confirmed. J. Parasitol. 2004. 90 (2): 425-427.

Shostak A. W., Dick T. A., Szalai A. J. & Bernier L. M. J. Morphological variability in Echinorhynchus gadi, E. leidyi, and E. salmonis (Acanthocephala: Echinorhynchidae) from fishes innorthern Canadian waters. Canadian Journal of Zoology. 1986. Vol. 64. P. 985-995.

Sobecka E., Szostakowska B., MacKenzie K., Hemmingsen W., Prajsnar S., Eydal M. Genetic and morphological variation in Echinorhynchus gadi Zoega in MQller, 1776 (Acanthocephala: Echinorhynchidae) from Atlantic cod Gadu morhua L. Journal of Helminthology. 2011. Vol. 86, no. 1. P. 16-25. doi: 10.1017/S0022149X10000891

Sprengel G., Liichtenberg H. Infection by endoparasites reduces maximum swimming speed of European smelt Osmerus eperlanus and European eel Anguilla anguilla. Diseases of aquatic organisms. 1991. Vol. 11. P. 31-35.

Sures B. and Knopf K. Parasites as a threat to freshwater eels? Science. 2004. 304. P. 209-211.

Väinölä R., Valtonen E., Gibson D. Molecular systematics in the acanthocephalan genus Echinorhynchus (sensu lato) in northern Europe. Parasitology. 1994. Vol. 108. P. 105-114.

Valtonen E. T., Crompton D. W. T. Acanthocephala in Fish from the Bothnian Bay, Finland. Journal of Zoology. 1990. 220. P. 619-639.

Valtonen E. T., Sirën T. H., Karvonen A., Pulkkinen K. Suomen Kalojen Loiset. Gaudeamus. 2012. Painopaikka: Tammerprint Oy. Tampere. 540 p.

Vik R. The Diphyllobothrium problem. Journal of Parasitology. 1962. Vol. 52. P. 1-15.

Voigt H.-R. A checklist of the parasites on the smelt (Osmerus eperlanus). Särtryck ur Finska Vetenskaps-Societetens Parasitologiska institut. Tiedoksianto. Information. 1975. 14. P. 28-40.

Wayland M. T. Morphological variation in Echinorhynchus truttae Schrank, 1788 and the E. bothniensis Zdzitowiecki & Valtonen, 1987 species complex from freshwater fishes of northern Europe. Biodivers. 2013. Data J. 1: e975. doi: 10.3897/bdj. 1. e975

Wayland M. T., Gibson D. I., Sommerville C. Morphometric discrimination of two allozymically diagnosed sibling species of the Echinorhynchus gadi Zoega in MQller complex (Acanthocephala) in the North Sea. Systematic Parasitology. 2005. 60. P. 139-149.

Wayland M. T., Vainio J. K., Gibson D. I., Herniou E. A., Littlewood D. T. J., Väinölä R. The systematics of Echinorhynchus Zoega in MQller, 1776 (Acanthocephala, Echinorhynchidae) elucidated by nuclear and mitochondrial sequence data from eight European taxa. ZooKeys. 2015. 484. P. 25-52 (26 Feb 2015). doi: 10.3897/zookeys. 484.9132

Willemse J. J. The genus Proteocephalus in the Netherlands. Journal of Helminthology. 1969. Vol. 42. P. 395-410.

Wootten R., Smith J. W. and Needham E. A. 1982. Aspects of the biology of the parasitic copepods Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus on farmed salmonids, and their treatment. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Section B. Biological Sciences. 81. P. 185-197. doi: 10.1017/S0269727000003389

Øines Ø. and P. A. Heuch. Caligus elongatus genotypes on wild and farmed fish. Journal of Fish Diseases. 2007. 30. P. 81-91.
DOI: http://dx.doi.org/10.17076/bg627

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Труды КарНЦ РАН, 2014-2019